Weer naar school!
Fijn! Morgen weer school! Denkt u aan de afstand tussen leerkracht, andere ouders en leerlingen? Kom met 1 ouder per gezin en verlaat het schoolplein na het brengen/halen. De uitgebreide maatregelen zijn u voor de vakantie gemaild op 24-4. Dank alvast en tot morgen!