Onze school


De geschiedenis

Onze school bestaat sinds 1939 en heette toen de openbare Centrale Lagere School. De school bestond toen uit twee lokalen en telde ongeveer 40 leerlingen.
In 1972 vonden de leerlingen naar aanleiding van een project over archeologie op oude landkaarten het buurtschap “Vinckhuysen”. Toen bleek dat de school gebouwd was op de plek waar lang geleden het buurtschap Vinckhuysen lag. Dit was voldoende reden om een naamsverandering van de school aan te vragen. In 1974 werd de school officieel omgedoopt van Centrale Lagere School tot Vinckhuysenschool.
 
Waar staan we voor?
Onze school is een dorpsschool waar onderlinge saamhorigheid en een veilig klimaat heerst. De school straalt een positieve sfeer uit, waar ouders en kinderen zich verbonden, welkom en vertrouwd voelen.
Ouders participeren praktisch waar mogelijk en inhoudelijk in de MR.
De school biedt opbrengst- handelings- en ontwikkelingsgericht onderwijs met een solide zorgstructuur en met een rol voor ICT toepassingen. Er is een pedagogische aanpak voor kinderen die uitvallen en opvallen en er zijn materialen beschikbaar om dat te ondersteunen.
Er is een duidelijke rode draad in de schoolontwikkeling en er is structuur waarneembaar voor ouders en leerlingen. De school werkt met combinatieklassen. De school is schoon, fris, licht.
Het schoolplein nodigt uit tot samen spelen en bevat groene speelelementen.

Op pro actieve wijze wordt door het schoolteam mondeling en schriftelijk zorgvuldig en volledig gecommuniceerd met ouders en kinderen. Samen met de ouders werken wij aan de voorwaarden voor de ontwikkeling van het kind. Dit betreft de cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. We praten met de kinderen op een positieve manier. We houden rekening met de cognitieve- en sociaal emotionele verschillen tussen leerlingen. In de lessen wisselen theorie en praktijk elkaar af.
Het lerarenteam werkt voortdurend met elkaar aan onderlinge samenwerking, aan de pedagogisch/ didactische ontwikkeling en de uniformiteit van hun aanpak. De directie versterkt het team. Daarnaast volgt het team training en opleidingen om vakkennis te verstevigen en te vergroten.

Ons logo
Het logo is tot stand gekomen uit de volgende uitgangspunten.

De kleuren blauw, magenta en wit spelen daarbij een belangrijke rol. Blauw staat voor rust en verbondenheid. Magenta staat voor verbinding op spiritueel niveau en voor enthousiasme. Het wit laat alles vrij en schept ruimte om het spel tussen blauw en magenta te laten plaatsvinden. Het staat ook voor communicatie tussen de twee hoofdthema’s.

De figuur maakt een meanderende beweging en heeft een solide vorm (betrouwbaar, saamhorigheid, structuur, de rode draad, verbinding). De twee in- en uit bewegende kringen zijn vervlochten, als toonbeeld van verbinding en veiligheid. De punten er om heen zijn de individuen die met school te maken hebben. Ieder met een eigen kleur en verbonden door het proces (samenwerking ouders- leerkrachten). Het geheel draagt de kernwaardes van communicatie, integratie (samenwerking, verbinding, veiligheid) en variatie (differentiatie, ontwikkeling) met zich mee. Een boodschap die iedere keer zijn inwerking heeft op het moment dat het logo zichtbaar is.
Dit beeldmerk verwoordt wat de school wil uitstralen en wil blijven ontwikkelen.