Wij zijn een Kanjerschool 


De Kanjertraining is een methode om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

De methode heeft de volgende doelen: