Wij zijn een Kanjerschool 


De Kanjertraining is een methode om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

De methode heeft de volgende doelen: 

- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategie bij pesten en andere conflicten.
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.