De visie en missie van de Vinckhuysenschool op het onderwijs


Missie: Waar staan we voor

Wij zijn een enthousiast en betrokken team dat met passie werkt aan onze opdracht om onze leerlingen een ononderbroken leerontwikkeling te laten doormaken. Hiervoor zetten wij ons volledig in. Op onze kleine dorpsschool met een breed voedingsgebied kennen we alle kinderen en zorgen we dat we de neuzen in dezelfde richting hebben. We houden ons aan afspraken die we met elkaar maken en spreken elkaar hierop aan. Ook helpen we elkaar als dat nodig is en maken we gebruik van elkaars talenten. Doordat we een kleine school zijn en alle kinderen kennen, kunnen we een persoonlijk aanpak hanteren.
We hebben en tonen respect voor elkaar en elkaars kunnen.
We vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen, zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen benutten. Om dit te kunnen bereiken vragen wij van alle partijen volledige inzet.
Op de Vinckhuysenschool hebben wij aandacht voor het milieu, groen en duurzaamheid en een gezonde levensstijl (gezonde voeding en beweging). 
Uniek voor onze school is een uitstekende differentiatie in leerstofaanbod, de grote beweeggelegenheid, eigen schooltuin en het bootje.
 
Visie: Waar willen we voor gaan over drie jaar
Geïnspireerd door professor en orthopedagoog Luc Stevens geven wij vorm aan de driehoek relatie (ik hoor erbij)-competentie (ik kan het)-autonomie (ik kan het zelf).
 

Door adaptief onderwijs te geven komen wij tegemoet aan de drie basisbehoeften. In de figuur hiernaast is te zien wat er nodig is om dit te bereiken.
Wij zullen steeds meer toegaan naar het werken in niveaugroepen en persoonlijke ontwikkellijnen (adaptief onderwijs).
Door de invoering van passend onderwijs kunnen kinderen met een speciale zorgvraag ook binnen onze school hun eigen leerroute volgen zodat we voor alle leerlingen kunnen voorzien in de drie basisbehoeften.
 
Wij werken dagelijks met coöperatieve werkvormen die kunnen worden toegepast bij  alle vakgebieden. Het werken hiermee vergroot de betrokkenheid van de kinderen en verhoogt de actieve deelname van elk kind.  Daarnaast gaan wij talentontwikkeling een structurele plaats in het onderwijs geven.


De digitalisering gaat vooruit in een niet te voorspellen tempo.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen daarom bekend zijn met de 21eeuwse vaardigheden, bijvoorbeeld samenwerken, opzoeken van en omgaan met (digitale) informatie, mediawijsheid, kritisch en creatief denken. Digitale middelen (computers, tablets, laptops) en software werken hierbij ondersteunend en zullen een grotere rol gaan spelen in het onderwijs. 
De rol van de leerkracht zal hierdoor gaan veranderen van een leerkracht die kennis overbrengt naar een leerkracht die de kinderen begeleidt bij hun leerproces.
 
Het is onze wens om een naschools aanbod te realiseren waar zoveel kinderen aan mee kunnen doen. Het naschools aanbod moet ook toegankelijk zijn voor kinderen die niet op onze school zitten.
 
Een school heeft te maken diverse belanghebbenden die elk wat anders van ons vragen. Belangrijke belanghebbenden zijn: de (potentiele) ouders, het bestuur, de inspectie, de overheid, het dorp en verenigingen. De allerbelangrijkste belanghebbenden zijn onze leerlingen.
Het is ons doel om op plezierige en respectvolle wijze er bij de kinderen uit te halen wat er inzit. Hiervoor is een goede samenwerking en heldere communicatie tussen ouders en school van groot belang.
We zijn een betrokken en enthousiast team met een positieve instelling en hebben de wil en wens om te blijven ontwikkelen in een snel veranderende maatschappij.