Ouderraad


De ouderraad (O.R.) bestaat uit 3 tot 5 ouders. De ouderraad is een grote steun bij alle bijzondere activiteiten op school. Zij organiseert ieder jaar vele evenementen met grote inzet en enthousiasme. De leden regelen ook extra ouderhulp bij activiteiten en zijn daarbij onmisbaar. De ouderraad hoopt, dat dit enthousiasme op iedereen dezelfde uitwerking heeft om onze school nog aantrekkelijker en gezelliger te maken.

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de leden:
dhr. Marc Faber penningmeester  
mevr. Brenda Nelis lid
mevr. Brenda Deelstra lid  
mevr. Heidy Jacobs lid  
Lianne van Adrighem teamlid

Heeft u zin om zich aan te sluiten? Mailt u naar de OR

Jaarverslag
Ouderraad 2018-2019
Jaarcijfers Ouderraad 2017-2018
Jaarverslag Ouderraad 2017-2018
Jaarverslag Ouderraad 2016-2017