Twijfelt u of uw kind naar school mag met klachten, relaterend aan Corona, kijk dan naar de bijgevoegde beslisboom.

- Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Mocht u daarna nog twijfelen, neem dan contact op met school.