groep 6/7/8
Chris van de Geer, Lis Bos, Irma Mensink, Lianne van Adrighem, Jessy Pasteuning

Foto's

Ons fotoarchief kunt u bekijken via onderstaande link.

http://vhschool.mijnalbums.nl/
 

Hiervoor heeft u, als ouder/verzorger, een inlog gekregen van school. Vanaf voorjaar 2016 worden geen foto's meer in dit album geplaatst. Foto's van de groep van uw kind kunt u vinden in het Ouderportaal van de website of op de Schoolapp.

groep 6/7/8